Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor ter s projektnimi partnerji Direkcijo RS za vode, Zavodom za gozdove Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Občino Velika Polana in Razvojnim centrom Murska Sobota marca 2020 začel z izvajanjem projekta Natura Mura, ki bo trajal do decembra 2023.

Projekt v vrednosti 4,6 milijona EUR je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Aktivnosti projekta so predvidene vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure.

V Šentilju bodo prestavili obstoječo pot ob Muri

Osrednja projektna aktivnost na območju občine Šentilj je obnova nekdanjega rokava Alter graba pri Sladkem vrhu v sklopu aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti habitatov vrste hrošča močvirski krešič. Na ta način bo skupaj z že obstoječim rokavom na območju nastal kompleks rokavov znotraj poplavnega gozda, kar predstavlja ugodne življenjske pogoje za hrošča.

Projektne aktivnosti bodo obsegale izkop dovolj globokega stranskega rokava, ki bo omočen skozi celo leto. Obstoječa pot ob Muri se bo prestavila na lokacijo vzdolž desne brežine novega rokava. Rokav, ki bo po obnovi napolnjen z vodo, bo prav tako dobro vplival na trenutno stanje obrečnega poplavnega gozda. Obstoj poplavnih gozdov ob Muri trenutno močno ogroža okrnjena rečna dinamika, še posebej spremenjen poplavni režim, saj zaradi poglabljanja struge pada nivo podtalnice, od katere je obstoj gozdov močno odvisen. Aktivnosti obnove rokava bodo predvidoma na terenu izvedene v začetku leta 2022.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj