Obnova vodovoda v več naseljih

0
30

Občina Cerkvenjak si skupaj s sosednjo občino Sveti Jurij ob Ščavnici že leta aktivno prizadeva za prevezavo vaškega vodovodnega sistema Grabonoški Vrh na javni vodovodni sistem v upravljanju ptujske komunale.

Investicija predvideva povezavo in v prihodnje tudi rekonstrukcijo celotnega omrežja za približno 40 gospodinjstev tako na strani Občine Cerkvenjak in cca. 6-10 na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Vodovod pa bodo naredili tudi v Župetincih.

Na tem območju so še gospodinjstva brez priključka na javno vodovodno omrežje. Ker so lastne potrebe v zadnjih letih hidrološke suše povzročala nemalo težav zaradi pomanjkanja vode, so primorani poskrbeti za vodovodno oskrbo iz javnega vodovoda.

Načrtuje se izgradnja vodovodnega omrežja sočasno z gradnjo optičnega omrežja.

V prihodnje jih čaka še kar nekaj obnov vodovodnega omrežja, ki je dotrajano ali gre za staro omrežje vaškega vodovoda. Načrtujejo, da bodo v prihodnjih letih na tak način v naseljih Župetinci, Grabonoški Vrh in Ivanjski Vrh v skladu z razpoložljivimi investicijskimi sredstvi sočasno z obnovo vodovoda zgradili tudi optično omrežje ter hkrati obnovili tudi ceste.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here