Obnova gradu Borl v polnem teku

0
430

Za Grad Borl se obetajo boljši časi. Na ministrstvu za kulturo, ki je tudi lastnik gradu in okoliškega zemljišča, so se odločili za delno obnovo poslopja. Grad so večkrat neuspešno prodajali, zelo uspešno pa že od leta 2005 delujejo člani Društva za oživitev gradu Borl (DgB).

Po skoraj 15 letih so delno obnovo le dočakali. Direkcija RS za infrastrukturo se je lotila sanacije brežine (skale), na kateri sloni grad, Ministrstvo za kulturo pa arheoloških raziskav. Po najnovejših odkritjih naj bi bilo območje gradu poseljeno že v bakreni dobi, v času 3000 oziroma 2200 let pred našim štetjem.

Ministrstvo za kulturo bo v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor v delu borlskega gradu uredilo tako imenovani Interpretacijski center Drave. V ta namen bodo uredili severovzhodni ali A trakt gradu v pritličju in nadstropju ter severozahodni ali B trakt gradu, prav tako v pritličju in nadstropju.

Vrednost del znaša 1.414.496 evrov. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V traktu B nameravajo v pritličju urediti sprejemni del z informacijami, kavarno s sanitarijami, prodajalno izdelkov domače in umetne obrti ter kmetijskih pridelkov. V nadstropju naj bi uredili večnamensko dvorano za konference, koncerte, razstave in podobno. Nekdanji bazen ob gradu Borl pa bo postal mokrišče oziroma mlaka s trstičjem in močvirnimi rastlinami.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here