Slovenija ima veliko bogastvo tudi v gradovih in dvorcih, ki zaradi slabega vzdrževanja klavrno propadajo. Pred leti je ministrstvo za kulturo številne gradove v upravljanje predalo občinam, ki pa za tako velike investicije nimajo dovolj denarja. Pred slabega pol leta je državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc obiskala mariborsko območno enoto Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer se je s prisotnimi pogovarjala tudi o obnovi dvorca Dornava.

Državna sekretarka je navzoče seznanila z možnostjo pridobivanja integralnih proračunskih sredstev v okviru javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi oz. t. i. kulturnega evra. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022, znaša kar 6.500.000,00 evrov.

Na minulem vladnem obisku Podravja je dvorec Dornava obiskal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Najprej se je srečal s ptujskimi podjetniki, nato pa je obiskal dvorec. Skrbnika dvorca Irena in Mirko Cirgula, župan Janko Merc in občinski svetnik Matej Zorko so ministru in delegaciji predstavili ideje za oživitev dogajanja v gradu. V delovni skupini za dvorec menijo, da bi grad obnavljali in oživljali postopoma. Zaenkrat upajo na obnovo oranžerije in kapele.

Skrbnika dvorca bi želela v dvorcu gojiti citruse, po katerih je bil dvorec v zgodovini že poznan. Povezali bi se z nekdanjimi lastniki gradu, družino Attems, uredili vrt in park ter okoli tega začeli neko novo zgodbo. Za prve oglede in obiskovalce bi morda bilo dovolj, a vprašanje je, če bi takšen pristop upravičil investicijo, ki se brez prave razvojne strategije ne bo nikoli povrnila.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here