Občina načrtuje dogradnjo vrtca

Občina Cerkvenjak je vrtec zgradila v letu 2014, v današnjem času pa se tam že soočajo s prostorsko stisko. Zato se že pripravlja projektna dokumentacija za njegovo razširitev.

Po besedah župana Marjana Žmavca gre za projekt tega mandata. Središče novih prostorov bo predstavljalo celovit podaljšek obstoječemu. Z razširitvijo vrtca bodo zadostili demografskim potrebam, ki so v tem trenutku pozitivne. Investicija pa naj bi bila izvedena v letih 2024 oz. 2025.

Letos se predvideva tudi manjša investicija v občinsko stavbo, kjer ima sedež pošta in turistično informacijski center.

Investicija ne predvideva velikih finančnih vlaganj, tako da bo jo občina pokrila iz lastnega proračuna. Koliko pa je projekt vreden?