Občina Makole prejela 400,000 evrov državne pomoči za sanacijo OŠ Anice Černe

0
66

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred dveni objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah v letih 2021 do 2024. Gre za prvi razpis po letu 2011, v katerem je na voljo 43 milijonov evrov državenga denarja. Na razpisu je bilo uspešnih 13 projektov v vrtce in 27 projektov v osnovne šole.

Na razpisu uspešni v občini Hoče-Slivnica, Ormož in Makole

V Podravski regiji so bili pri razpisu uspešni v treh občinah: za sanacijo vzgojno- izobraževalnega zavoda Ormož je občina prejela dober milijon evrov. V Hočah pa bodo za obnovo vrtca prejeli 1,1 milijona evrov.

V Makolah pa so pridobili sofinanciranje pristojnega ministrstva za sanacijo Osnovne šole Anice Černe, za kar bodo prejeli nekaj menj kot 400,000 evrov državne pomoči. Občina pa bo ta denar porabila predvsem za obnovo dotrajane kuhinje in jedilnice v osnovni šoli.

Koliko prijav je bilo poslanih oz. koliko je bilo uspešnih?

Na javni razpis je sicer prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo. Pri treh od teh je šlo za projekte v šolstvo narodnosti, in sicer dva v osnovno šolo in en v vrtec. Skupna vrednost vseh na razpis prijavljenih investicij znaša dobrih 91,6 milijona evrov.

Razpis in izbiro projektov je vodilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here