Občani so glasovali o predlogih, tukaj so rezultati

0
36

V Lovrencu na Pohorju so pred dnevi zaključili fazo glasovanja o prejetih predlogih v okviru projekta Participativnega proračuna »Po maje bi šlo«.

Glasovanja se je udeležilo 119 občank in občanov. Udeležba po naseljih je bila najvišja za naselje Ruta, kjer se je glasovanja udeležilo dobrih 14% prebivalcev, najnižja pa v naselju Lovrenc, kjer je glasovalo 2,7% prebivalcev. Za naselje Puščava predlogi niso prispeli.

Skladno s postopkovnikom je Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, skupaj z Občinsko upravo, pregledal vse prejete glasovnice ter pripravil pregled projektov po naseljih, ki so prejeli največ glasov oz. njihova skupna ocenjena vrednost po posameznem naselju ni presegla maksimalnega zneska (t.j. 20.000 EUR – v primeru, da je zadnji projekt po številu prejetih glasov presegel finančni okvir v naselju, se je preskočil in se je vključil naslednji projektni predlog glede na število glasov, ki še ustreza finančnemu okvirju).

Občani Lovrenca na Pohorju so izglasovali realizacijo naslednjih projektov:

Izvedba projektov bo vključena v proračun za leto 2021 in 2022

Zgoraj navedeni izbrani projekti se bodo predlagali v potrditev Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju v okviru proračuna za leto 2021 in 2022. V teh dveh letih bodo tudi izvedeni. Za zgoraj navedene preostanke sredstev po naseljih, vključno s celotnim zneskom v naselju Puščava, kar skupno predstavlja 40.100 EUR, bodo postopek zbiranja predlogov po naseljih in glasovanja, izvedli ponovno v naslednjem letu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here