Nujno potrebno zadolževanje

0
388

Na čelu občine Starše je novi župan Stanislav Greifoner, ki se je lotil številnih razvojnih projektov, ki bodo v prihodnjih letih pomembno vplivali na kakovost življenja v kraju. In navkljub pomoči države ter evropske skupnosti, bo denarja premalo, zato načrtujejo zadolžitve, čemur pa večina občinskih svetnikov ne nasprotuje.

Predlog proračuna občine Starše za prihodnje leto je težak 11,7 milijona evrov, kar je za okoli tri milijone evrov več kot letos. Da je proračun za leto 2022 enormen in se ga vsi malo bojijo, priznava tudi župan Stanislav Greifoner.

To odločitev je pozdravila tudi večina svetnikov in svetnic, predvsem iz razloga, ker bi v nasprotnem primeru lahko obe največji investiciji padli v vodo, hkrati pa tudi nepovratna sredstva države in Evropske unije v skupni višini 2,8 milijona evrov.

V prihodnjem letu morajo namreč izvesti kar dve večji investiciji v skupni višini 5,4 milijona evrov,  kar predstavlja 46 odstotkov vseh planiranih odhodkov. Realizacija obeh investicij je vezana na prejem nepovratnih sredstev. Ker bo v občinski malhi denarja premalo, nameravajo najeti kredit v višini dva milijona evrov za obdobje 15 let.

Obnova podružnične šole se je že začela. V sklopu investicije bodo zgrajene učilnice za potrebe osnovne šole, za vse štiri razrede, in učilnica za en vrtčevski oddelek. Hkrati bodo zgrajeni razdelilna kuhinja in jedilnica, sanitarije, hodniki in vse, kar sodi k takšnemu objektu. Obenem bodo zgradili telovadnico, dolžine 25 metrov in širine 15 metrov, uredila pa se bo tudi okolica šole. V ceno petih milijonov evrov je všteta še rušitev dveh starih šolskih objektov. In čeprav najprej sofinanciranja niso predvideli, jim je država naknadno sredstva odobrila.

Na občinski upravi se zavedajo, da je eno priprava proračuna, drugo pa njegova realizacija. Je pa po drugi strani res, da se je gradnja podružnične šole v Marjeti že začela in bi jo stežka zaustavili. Prav tako so kupcem zemljišč v zlatoliški obrtni coni zagotovili urejene parcele, zato bi lahko imeli velike težave, če ne bi zagotovili dovolj denarja za izvedbo komunalnega opremljanja.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here