Nujna ureditev ceste ob kanalu

V Markovcih že več desetletij čakajo hitro cesto, ki bi povezovala Ptuj in Ormož, a večjih premikov za zdaj še niso dosegli. Medtem pa so svojo cestno infrastrukturo skoraj popolnoma uredili. Čaka jih še samo ureditev ceste tik ob jezu, kjer si želijo vzpostavili nemoten promet in razbremeniti ozke ulice v mirnem stanovanjskem naselju, kjer se zaradi spremembe prometnega režima dnevno pelje veliko avtomobilov.

V občini Markovci so večino velikih investicij v cestno infrastrukturo že zaključili ter pri tem vzpostavili tudi dobro urejeno kolesarsko cestno mrežo, saj so ob gradnji kanalizacijskega omrežja za kolesarje poskrbeli še v naseljih Stojnci in Bukovci. Tako je tudi iz smeri Borla proti Markovcem že mogoče peljati po varnih poteh. Del kolesarskega omrežja so zgradili tudi med Sobetinci in Markovci, še nekaj podobnih kolesarskih projektov pa snujejo tudi s sosednjimi občinami.

Pred dvema letoma so pričeli z obnovo 40-letnega jezu v Markovcih in preusmerili promet, kar danes povzroča veliko obremenitev cest med ozkimi naselji. Čez dve leti načrtujejo ureditev ceste tik ob jezu, da bi vzpostavili nemoten promet.

Pretočnih zapornic je v Markovcih šest, vsaka je široka 17 metrov, vse skupaj pa bi lahko vsako sekundo spustile iz jezera v staro strugo kar 4200 kubičnih metrov vode. Vsako leto nameravajo obnoviti po eno zapornico in njeno prelivno polje, kar pomeni, da bo obnova trajala šest let. Tako je ureditev prometne povezave več kot nujna.