Novogradnje in ureditev cest

0
114

V Cerkvenjaku so si že pred leti zadali nalogo, da v kraj pripeljejo mlade in njihove družine, kar jim je ob številnih novogradnjah tudi uspelo. Selitveni prirast, ki na ravni države znaša 0,9 je v Cerkvenjaku 8,4 odstotka. V središču občine že pridobivajo nova stanovanja, saj je podjetje Juven iz Benedikta z namenom gradnje dveh stanovanjskih stolpičev odkupilo zemljišče.

Z namenom pridobitve novih zazidalnih parcel za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter umeščanje javne infrastrukture dopolnjujejo občinski prostorski načrt.

Prioriteta ostaja tudi cestna infrastruktura. Vsako leto uredijo več kilometrov občinskih cest in navkljub rednemu vzdrževanju letno za to področje namenjajo več kot 200.000 evrov.

A urejena cestna infrastruktura je pogoj za dvig kakovosti bivanja tamkajšnjim prebivalcem kot tudi za razvoj turizma v občini.

V občini Cerkvenjak so v preteklih letih v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo realizirali več projektov. Tako so na novo preplastili državno cesto skozi občinsko središče v dolžini več kot tri kilometre, ob tem so uredili tudi pločnike in javno razsvetljavo. Slednje pa bodo urejali tudi v tem letu.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here