V občini Gorišnica snujejo nove turistične zgodbe. Pred časom so pričeli z obnovo Dominkove domačije, ki je najstarejša obnovljena hiša v Sloveniji zgrajena v panonskem slogu.

V novo recepcijo, ki je na parkirišču pred domačijo bodo umestili vhodno teraso, prostor za prodajo kart in spominkov, prostor za bife in skladišče, garderobe z wc-jem za osebje, posebej sanitarije za obiskovalce, kotlovnico itd. Zaposlili pa bodo tudi dodatno osebo.

Potencial za razvoj turizma vidijo v Sokovi domačiji v Forminu. Izdelana je idejna zasnova, v skladu s katero bi uredili celoten kompleks domačije in v življenje pognali tudi mlin na vodi. Stanovanjski objekt bi služil kot hostel, gospodarsko poslopje pa kot spremljevalni objekt s hlevi, shrambami, vinoteko in še čim.

Možno bi bilo prenočiti z avtodomi, za kar bi uredili PZA-postajališče. Posestvo z mlinom leži blizu Dravske kolesarske poti, tako da velik potencial dajejo kolesarskim turistom.

V sklopu kompleksa bi bila dva ribnika, uredili bi čebelnjak, zeliščni vrt, zasadili drevesa, postavili brajda, zgradili parkirne prostore, območje lično uredili s potkami in ocvetličili. Prednost lokacije sta naravno okolje in bližina vode.