Trim steza v mariborskem Betnavskem gozdu velja za priljubljeno sprehajalno destinacijo, ki pa v zadnjih letih ni bila deležna nikakršnih finančnih vlaganj. Zaradi zastarelosti naprav za vadbo in zapuščenosti celotne lokacije so se v Slovenskih državnih gozdovih odločili za celovito revitalizacijo trim steze. Dela na terenu potekajo že tretji teden in bodo predvidoma končana v nekaj dneh.

V Betnavskem gozdu se nahaja trim steza, ki skozi leto privabi številne tekače in sprehajalce. Zaradi dotrajanosti naprav, ki ne služijo več svojemu namenu, pa so se v Slovenskih državnih gozdovih odločili za celovito obnovo tega območja.

Nabor naprav bodo v sklopu sanacije povečali, poleg vsake bodo postavili tablo z navodili za vadbo. Po odprtju pa bo na voljo 14 točk v skupni dolžini 1800 metrov.

Od obstoječih naprav je funkcionalen le še kovinski drog, ki ga bodo edinega v sklopu celotne lokacije trim steze tudi obdržali.

Investicija znaša okoli 5000 evrov in bo v celoti financirana s strani Slovenskih državnih gozdov. Betnavski gozd je v upravljanju Slovenskih državnih gozdov od leta 2016. V vmesnem času so slednji poskrbeli za številne novosti, ki izboljšujejo počutje samih obiskovalcev, od gnezdilnic za opraševalce, medovitih dreves do klopi za oddih. Poleg tega pa redno skrbijo tudi za sečnjo, ki jo opravljajo vsako leto v pomladnih mesecih.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here