Nova enota za začasno namestitev

Dom starejših občanov Tezno je v lanskem letu z uspešno prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, pridobil sredstva za izgradnjo Enote za zagotavljanje začasnih namestitev, ki se bo realizirala znotraj obstoječega Doma kot samostojna enota.

Namen projekta je vzpostavitev nove enote za namen izvajanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let in je skladen s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike, s specifičnim ciljem: izboljšanja kakovosti skupnostnih storitve oskrbe. Možnosti za začasne namestitve v domovih skorajda ni, ker so vsi domovi polno zasedeni.

Sredstva za projekt v višini 775.582,06 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija pa naj bi bila zaključena še v letošnjem letu.

V večini slovenskih domov starejših občanov že nekaj časa ni nobene proste postelje. Le v redkih najdemo nekaj prostih mest, pa še v tem primeru gre za nastanitve v večposteljnih sobah, ki niso prav priljubljene. A kljub povpraševanju po prostih posteljah, tudi na območju Maribora in širše okolice o širitvi Doma za starejše Tezno je razmišljajo.

Postopek za sprejem v enoto začasne namestitve pa bo po besedah direktorice podoben, kot pri namestitvi v dom: potrebna bo vloga, kot je za sprejem v dom, zdravniško mnenje in vse ostalo.