Nova cena vode na čakanju

Na ptujski komunali so pripravili nov elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo za vse občine njihovega vodooskrbnega sistema. Znesek za porabljeno vodo se bo zvišal s 14,57 evra na 18,63 evra oziroma za 27,8 odstotka, medtem ko se bo strošek čiščenja odpadnih voda od občine do občine razlikoval. A so v občini Kidričevo takšne namere zavrnili.

Cena, kot jo je izdelalo KP Ptuj, za pol leta glede stroškov elektrike temelji na cenovni kapici , kar znaša približno 200 evrov za megavatno uro, za drugo polovico leta pa na znesku okoli 400 evrov.

A ker pričakujejo v nadaljevanju leta nižjo ceno električne energije bi takšna cena pomenila plačevanje na zalogo, pri tem pa občani Kidričevega večje koristi ne bi imeli.

A problematika financiranja lokalnih skupnosti v vodovodno omrežje je že dlje časa pereča tematika v občinah Dravskega polja. Posledično je bil sklep odbora za gospodarsko infrastrukturo, da Občina Kidričevo zahteva svoj elaborat in ne skupnega, ki ga je Komunala Ptuj izdelala za vseh 23 občin na vodooskrbnem sistemu.

Pri tem pa vztrajajo, da bi imeli enotno ceno vode.

Kompleksno pa je tudi vzdrževanje vodovodnega sistema, pri čemer imajo nekatere občine manj stroškov zaradi novejšega sistema, spet druge pa v dotrajan sistem vlagajo veliko več denarja.

Pri potrjevanju novih cen oskrbe s pitno vodo se je med Kidričevim in KP Ptuj iskrilo že v 2019, ko Kidričani edini v regiji niso pristali na višjo omrežnino. Slednjo bi po napovedih ptujske komunale vlagali v nove vodomere, kar pa je po besedah Leskovarja nesprejemljivo, saj je bistriška komunala zamenjala vse vodomere pa se cena omrežnine ni bistveno spremenila.

Posledično so na seji podražitve s strani komunalne podjetja Slovenska Bistrica potrdili, medtem ko so ptujsko komunalno prosili za obširnejšo razlago predlaganih podražitev. Pri tem pa naj bi se v javnosti pojavile tudi špekulacije, da bodo nekateri občani ostali brez pitne vode.