Pobrežje velja za območje z gosto poselitvijo v MO Maribor, zato se je v zadnjih letih izredno povečalo tudi število avtomobilov na cestah. Na tem območju pa je kar nekaj vpadnic, ki povezujejo to mestno četrt z centrom mesta na eni in primestjem na drugi strani. Najpomembnejša pa je gotovo na novo sanirana Cesta 14 divizije, katera pa velja zaradi ravnine za zelo nevarno, predvsem z vidika prehitrih voznikov.

Ena najbolj nevarnih cest na Pobrežju pa je pot za šolarje, ki vodi do nekdanje Svile. Zaradi bližine OŠ Toneta Čufarja pa je ob šolskih dnevih v normalnem času, veliko učencev. Pred leti se je celo zgodila hujša prometna nesreča, zato vodilni na MČ Pobrežje že snujejo načrte kako bi to cesto uredili, da do takšnih nevšečnosti več ne bi prihajalo.

Dolgoleten problem pa predstavlja tudi prometna ureditev v Šolski ulici v neposredni bližini Doma Danice Vogrinec. Gre za približno 400 metrov dolgo cesto, kjer pa prav tako pogosto prihaja do prometnih nesreč, zadnja z težjimi poškodbami je prinesla spremembo v enosmerno ulico, a ta rešitev po besedah predsednika MČ Pobrežje ni dolgoročna.

Cestna infrastruktura se torej v zadnjih letih tudi na Pobrežju premika na bolje. Vendar ob predpostavki vedno večjega števila prevoznih sredstev, bo občina preprosto morala najti rešitve, ki bodo ne le delno temveč v celoti odpravila prometne nesreče, zamaške in ostale nezaželene pripetljaje.

Na MČ upajo, da bodo za vsaj omenjene ceste v prihodnosti poskrbljeno in da bodo vsi krajani in drugi udeleženci cestnega prometa varni, s tem pa bi bila rešena glavnina nevarnih odsekov, ki so v preteklosti marsikomu povzročila težje telesne poškodbe ali celo smrt, česar si nikakor ne želi prav nobeden.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here