Neizpolnjene obljube ministrstva za infrastrukturo

0
50

Podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved je danes opozoril na neizpolnjene obljube prejšnjega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca glede vlaganj v cestno infrastrukturo v Mariboru. Med drugim je izpostavil nujnost izgradnje zahodne obvoznice in predora pod mestnim središčem.

Za drugo in tretjo etapo od Kardeljeve ceste do priključka na avtocesto je bilo predvideno, da bo javna razgrnitev državnega prostorskega načrta v juniju 2022 in njegovo sprejetje na vladi letos.

Ni pa po njegovih besedah uresničena zaveza glede izgradnje regionalne ceste Brestrnica – Jurij, kjer bi morala Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s podpisanim protokolom izvesti že jeseni 2022 postopek izbire izvajalca gradbenih del. Prav tako niso uresničili zaveze pri regionalni cesti v Malečniku.

Država tudi še ni pristopila k sanaciji Malečniškega mostu, čeprav je občina že uredila križišče za dostop v tamkajšnjo poslovno cono.

Za izvedbo podvoza Ledina bi moral biti v skladu s protokolom v letu 2022 izveden postopek izbire izvajalca gradbenih del in dokončanje vseh del v letu 2023, a kaže, da se to ne bo zgodilo.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here