Kakovostni podatki o razmerah na področju ravnanja z energijo so po navedbah statističnega urada ključni za uspešen razvoj novih politik na področju trajnostne energije. Pred evropskim tednom trajnostne energije so izpostavili pomembno vlogo naprednih merilnikov, ki lahko služijo kot učinkovito sredstvo za spodbujanje varčevanja in boljše upravljanje z energijo.

Evropski teden trajnostne energije, katerega osrednji del se bo odvijal med 11. in 13. junijem, bo letos poudaril trajnostne rešitve za izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in izpostavil vlogo mest pri spodbujanju pozitivnih sprememb. Ti dogodki bodo nudili priložnost za razpravo o razvoju novih politik ter izmenjavo najboljših praks in svežih idej, ki so ključne za prehod Evropske unije na podnebno nevtralno in konkurenčno gospodarstvo.

V ospredju bodo predvsem trajnostne rešitve, ki lahko prispevajo k dolgoročni konkurenčnosti evropskega gospodarstva, hkrati pa zmanjšajo vpliv na okolje. Mestna območja bodo predstavljena kot pomembni akterji pri spodbujanju teh sprememb, saj lahko s svojo politiko in praksami bistveno vplivajo na prehod na trajnostne energetske rešitve.

Napredni merilniki energije, ki omogočajo natančno spremljanje porabe in učinkovitejše upravljanje z viri, bodo igrali ključno vlogo pri tem prehodu. Ti merilniki ne samo, da pomagajo pri zbiranju podatkov, ampak tudi omogočajo potrošnikom, da bolje razumejo svojo porabo energije in sprejemajo bolj informirane odločitve, kar lahko vodi do zmanjšanja stroškov in bolj trajnostne rabe energije.

S temeljitimi in natančnimi podatki, pridobljenimi s pomočjo naprednih merilnikov, bodo oblikovalci politik bolje opremljeni za razvoj učinkovitih in ciljno usmerjenih strategij. Ti podatki bodo pomagali pri oblikovanju ukrepov, ki bodo prispevali k doseganju podnebnih ciljev EU ter izboljšanju energetske učinkovitosti na vseh ravneh.

Evropski teden trajnostne energije bo tako priložnost za poudarjanje pomembnosti podatkov in tehnologij, ki omogočajo bolj trajnostno prihodnost. V luči teh prizadevanj je ključno, da se nadaljuje z vlaganjem v napredne tehnologije in inovacije, ki bodo podpirale prehod na trajnostno, podnebno nevtralno gospodarstvo.