V letu 2020 se je zaradi epidemije covida-19 povečalo število nadzorov, ki so jih opravili na Inšpektoratu RS za delo. Na področju varnosti in zdravja pri delu so jih opravili okoli 7000, kar je 2000 več kot leto prej. Pri tem so ugotovili več kot 8000 kršitev in izdali 3500 ukrepov.

Epidemija na tem področju predstavlja velik zalogaj

Kot je na vladni novinarski konferenci pojasnil direktor inšpekcije varnosti in zdravja pri delu na inšpektoratu Slavko Krištofelc, je epidemija novega koronavirusa na njihovem področju pomenila veliko spremembo in velik zalogaj, način nadzorov je postal drugačen, v nadzore glede koronavirusa pa so se vključevali vsi inšpektorji z inšpektorata za delo, ne glede na področje, ki ga sicer pokrivajo.

Izdanih 3500 ukrepov v letu 2020 je bilo po njegovih navedbah enakomerno razporejenih na ureditvene odločbe, prekrškovne postopke in opozorila. Januarja letos pa so v povezavi z novim koronavirusom opravili 4000 inšpekcijskih pregledov, je dejal.

Inšpektorji so preverjali, na kakšen način delodajalci uvajajo ukrepe

Preverjali so predvsem ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusnih okužb in kako se jih potem delavci tudi držijo. “Velik poudarek smo namenjali temu, kako se uporablja zaščita dihal, kako se držijo priporočene medsebojne razdalje, kako je s prezračevanjem oziroma higieno prostorov in delovnih mest,” je navedel.

Prav tako pa so po njegovih besedah preverjali, kako je epidemija vplivala na drugačno organizacijo dela, torej na zmanjševanje prisotnosti delavcev na delovnem mestu oziroma uvajanje dela na domu, redčenje ljudi pri malicah, pri prihodih na delo in podobno.

Kot je navedel inšpektor, so bile v prvem polletju preteklega leta kar pogoste kršitve glede uporabe mask, uporaba ni bila dosledna zlasti na hodnikih oziroma v skupnih prostorih in pa ponekod v pisarnah. V prostorih proizvodnje ob tekočih trakovih in linijah pa se je osebna varovalna oprema dokaj ustrezno in smiselno uporabljala.

Poleg nadzorovanja ukrepov tudi podaja strokovne pomoči

Delodajalci so spraševali, kako interpretirati sprejete vladne odloke, delavci pa so jih spraševali, ali in kakšne maske je treba nositi ter ali jih delodajalec lahko pošlje na delo na domu.

Vprašanja inšpektoratu so se večinoma nanašala na to, kako dokazovati, da se je delavec dejansko okužil na delovnem mestu, in kakšni so postopki pridobivanja stoodstotnega nadomestila.

V letu 2019 je bilo prijavljenih okoli 10.000 poškodb oziroma nezgod pri delu, lani pa nekaj več kot 13.000, pri čemer jih je bilo nekaj več kot 5000 povezanih s koronavirusom, Med njimi jih je bilo kar veliko s področja zdravstva, je navedel Krištofelc.

Trenutno inšpektorji po njegovih navedbah večjo pozornost namenjajo ugotavljanju, kako so delodajalci to področje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa uredili z internimi akti in kako njihovo izvajanje tudi nadzirajo.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj