Spor z zavodom Muzej norosti, ki deluje v gradu Cmurek, se je ponovno zaostril pred dnevi, ko je SVZ Hrastovec muzeju po preklical soglasje za uporabo prostorov in mu odredil, da se mora v 30 dneh izseliti. V SVZ Hrastovec pojasnjujejo, da so ugotovili, da grajska stavba ni več varna za uporabo. Prav tako so opazili nedovoljen poseg v steno gradu.

Muzej norosti, se mora izseliti iz prostorov gradu Cmurek, kjer deluje od leta 2014. Upravljavec mu je odredil izselitev v 30 dneh zaradi domnevno pomanjkljive varnosti in samovoljnega poseganja v objekt, v muzeju pa razumejo očitke kot zlorabo okoliščin za uničenje lokalne iniciative.

V Muzeju norosti so prepričani, da za to ni pravne podlage. Do vodstva Socialno varstvenega zavoda Hrastovec so izredno kritični, saj naj bi po njihovih to bil že četrti poskus da iz gradu Cmurek prežene lokalno iniciativo. Kaj ob tem pravi direktorica SVZ Hrastovec Andreja Raduha?

Ob tem je potrebno poudariti, da je vsakršno vlaganje v spomenik kulturne dediščino prepovedano, oziroma je dovoljeno le ob soglasju z Zavodom kulturne dediščine Slovenije.

V Muzeju norosti zahtevajo večji posluh države oz. da jim pride nasproti v smislu rešitve statusa upravljavca za katerega se z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter SVZ Hrastovec dogovarjajo že od novembra 2018.

Januarja 2019 so predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor na razpokah, ki so v gradu bile že ob prihodu civilne iniciative, namestili t.i. plombe, iz katerih je danes razvidno, da potres ni pustil nikakršnih poškodb. Na ministrstvo za kulturo so že podali vlogo za interventna dela, kljub vsemu pa verjetno v obstoječi obliki ne bo več deloval.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here