Mobilna identiteta smsPASS in digitalna potrdila

0
26

Digitalno zeleno potrdilo oziroma enotno, splošno veljavno covidno PCT-potrdilo, ki bo državljankam in državljanom omogočalo lažjo mobilnost v okviru držav članic EU (za njegovo vzpostavitev skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje), bomo lahko sami pridobili na portalu zVem, kjer že zdaj lahko dostopamo do potrdil o cepljenju, prebolelosti in testiranjih, in tudi drugih zdravstvenih podatkov. Portal zVem je v upravljanju Ministrstva za zdravje.

Za storitev SI-PASS in izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS – oba sta brezplačna – pa skrbi Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, ponudnik storitev zaupanja, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Ker je povpraševanje v zvezi s pridobivanjem in uporabo digitalnih potrdil in mobilne identitete v zadnjih dneh zelo povečano, smo za lažje razumevanje vsebine na enem mestu zbrali najpomembnejše informacije.

Zakaj potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo oziroma mobilno identiteto?

Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujemo ustrezno sredstvo za e-identifikacijo. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se tudi elektronsko podpisujemo. V ta namen se uporabljajo kvalificirana potrdila za e-podpis in mobilna identiteta smsPASS.

Tako kot pri poslovanju v fizičnem svetu svojo istovetnost dokazujemo z osebnim dokumentom, tako pri elektronskem poslovanju to storimo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa mobilno identiteto smsPASS (prek spleta oddamo vlogo, vpogledamo v podatke, pridobimo potrdilo in  podobno).

Zakaj je za pridobitev elektronske identitete treba obiskati upravno enoto ali drugo prijavno mesto?

Z obiskom prijavnega mesta se zanesljivo ugotovi/potrdi identiteta uporabnika. Digitalno potrdilo velja pet let. Pred potekom tega obdobja lahko za novo potrdilo zaprosimo prek spleta, z veljavno identiteto, in takrat ponoven obisk prijavne službe ni več potreben. Zato dejansko prijavno službo obiščemo samo enkrat (upravno enoto, v teh dneh pa prijavne službe za mobilno identiteto smsPASS začasno delujejo tudi na drugih mestih na primer v cepilnih centrih, finančnih uradih in centrih za socialno delo).

Katera digitalna potrdila poznamo v Sloveniji in kdo jih izdaja?

V Sloveniji kvalificirana digitalna potrdila, namenjena tudi za avtentikacijo, izdaja šest ponudnikov storitev zaupanja, od tega so v storitvi SI-PASS trenutno podprti štirje (trije komercialni in en državni):

  • Ministrstvo za javno upravo – SIGEN-CA in SIGOV-CA
  • Pošta Slovenije, d. o. o. –Pošta®CA
  • Nova Ljubljanska banka, d. d. – AC NLB
  • Halcom, d. d. – Halcom CA
  • Ministrstvo za obrambo – SIMoD-CA (samo za interno uporabo)
  • Rekono d.o.o. – Rekono RSA (še nepodprt v SI-PASS)

Kaj je evropsko zeleno digitalno potrdilo (DGC)?

To je enotno evropsko, splošno veljavno in brezplačno covidno PCT-potrdilo, ki bo prebivalcem omogočalo obiskovanje prireditev, lažje prehajanje meja in potovanja. V Sloveniji bo potrdilo dostopno tudi na portalu zVem, za njegovo vzpostavitev pa skrbi NIJZ.

Za dostop do podatkov na portalu zVem pa posameznik  potrebuje (tako kot za dostop do številnih drugih digitaliziranih vsebin državne uprave na primer na eUpravi, eZpiz, eDavki) veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here