Mladi vnovič z idejami za napredek

Vsako leto Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine objavi natečaj Mladi za napredek Maribora. V slednjem je v 40-letih obstoja sodelovalo že več kot 16.500 mladih raziskovalcev, ki so skupaj oddali več kot 8200 nalog in inovacijskih predlogov.

Vsako leto v programu sodeluje več kot 300 mladih raziskovalcev iz višjih razredov mariborskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov, ki oddajo okrog 200 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na več kot 30-ih raziskovalnih področjih.

Osnovnošolci lahko prijavijo raziskovalne naloge in inovacijske projekte na 23, srednješolci pa na 30 raziskovalnih področjih.

Vsako leto številni mladi nadobudneži v gibanju Mladi za napredek Maribora potešijo svojo radovednost, znanstveno in raziskovalno žilico ter prispevajo k napredku mesta in družbe.