MIZŠ objavilo rezultate razpisa za sofinanciranje investicij vrtcev in osnovnih šol

0
66

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, v okviru katerega je bilo na voljo 43 milijonov evrov.

Na razpisu zagotovljena sredstva bo ministrstvo namenilo 13 projektom v vrtce in 27 projektom v osnovno šolstvo, od katerih sta 2 projekta za šolstvo narodnosti.

Skupna vrednost izbranih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih je 13.076.243,99 EUR, za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu 27.212.997,21 EUR in za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti 1.984.140,93 EUR.

Kdo je upravičen do državnega sofinanciranja?

Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti občin, ki so skladno z merili razpisa pridobili največje število točk.

Na javni razpis je sicer prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo. Pri treh od teh je šlo za projekte v šolstvo narodnosti, in sicer dva v osnovno šolo in en v vrtec. Skupna vrednost vseh na razpis prijavljenih investicij znaša dobrih 91,6 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šoblstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here