Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v uradnem listu objavilo sedmi javni razpis za odpravo škode in obnovo gozda. Razpis je namenjen podpori za odpravo škode, ki jo je povzročil žledolom leta 2014, ter namnožitvi podlubnikov in vetrolomov v letih 2017 in 2018.

Za ta namen je ministrstvo zagotovilo skupno 370.000 evrov. Finančna sredstva bodo na voljo za različne ukrepe, ki bodo pripomogli k sanaciji poškodovanih gozdov in obnovi gozdnih površin.

Vloge za razpis bo mogoče vnesti od 1. junija naprej, kar bo lastnikom gozdov omogočilo pravočasen dostop do potrebnih sredstev za izvedbo sanacijskih del. Razpis je del širših prizadevanj ministrstva za trajnostno upravljanje gozdov in zagotavljanje njihove odpornosti na naravne nesreče.

Ta podpora je ključnega pomena za obnovo slovenskih gozdov, ki so se v preteklih letih soočili z izzivi zaradi naravnih katastrof. Ministrstvo s tem razpisom nadaljuje svoje poslanstvo za ohranjanje in izboljšanje zdravja in produktivnosti gozdov, ki imajo ključno vlogo v ekosistemu in gospodarstvu države.