Ministrstvo za javno upravo predlaga spremembe zakona pri javnem naročanju

0
246

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga novele zakona o javnem naročanju, ki bi med drugim razširil opredelitev naročil malih vrednosti in uvedel objave naročil nad 10.000 evrov zgolj na portalu javnih naročil. Omilili bi tudi pravila glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava nepravilnosti.

Ministrstvo, bi kot naročila male vrednosti opredelili tudi naročila v gradbeništvu do vrednosti 5,35 milijona evrov, kot znaša zgornja meja na ravni EU. Kot poudarjajo, gre namreč kljub vsemu za transparenten postopek, ki pa naročnikom omogoča tudi vključitev pogajanj. To lahko prispeva k večji gospodarnosti naročanja, pri tem pa ni tveganja za zmanjšano transparentnost, dodajajo.

Dosedanje faze javnega naročanja.

Predlog na splošnem področju dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo

Z vidika transparentnosti predlog zakona uvaja rok, v katerem mora naročnik odgovoriti na zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika, objavo vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil – tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov).

Zakon določa tudi pravila sporočanja pri evidenčnih naročilih zaradi zagotavljanja večje transparentnosti. Po sedaj veljavni ureditvi ima naročnik obveznost objave seznama naročil nad 10.000 evrov brez DDV. Ker pa zakon omogoča oddajo določenih sklopov tudi na način, da se zakon ne uporabi, pri čemer gre za vrednosti do 80.000 evrov na sklop, je smiselno opredeliti zahtevo po objavi statističnih podatkov tudi v teh primerih, česar zakon v tem trenutku ne določa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here