Ministrstvo za izobraževanje izdalo smernice poteka zimskega študijskega semestra

0
72

 

Na Študentski organizaciji Slovenije so v preteklih tednih intenzivno sodelovali pri pripravi Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v prihajajočem zimskem semestru, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavilo in vsem višje ter visokošolskim zavodom poslalo včeraj 16. septembra.

Večina študentov za predavanja na fakulteti

Kot predstavniki študentov so zagovarjali stališče, da so študenti odrasle osebe, ki morajo sami prevzeti odgovornost za izvajanje ukrepov, ki omejujejo širjenje bolezni covid-19, na ta način pa pravila o prekinitvi oz. prenosa izobraževanja na daljavo, kot veljajo za primarno in sekundarno izobraževanje, niso smiselna. Glede na rezultate raziskave, opravljene med splošno omejitvijo gibanja marca in aprila letos, o kakovosti izvajanja študija na daljavo, pa so zagovarjali stališče, da je potrebno čim več študijskih aktivnosti izvesti v živo, saj je kakovost izobraževanja na ta način večja.

Klemen Peran: Kakovost študija je večja v živo

Predsednik Študentske organizacije Klemen Peran, je ob tem dejal predsednik (ŠOS): “Glede na izkušnje ob izvajanju študija na daljavo v preteklem študijskem letu smo zagovarjali izvedbo študijskih aktivnosti v živo, kjer je mogoče upoštevati smernice, ki jih je podal NIJZ. Kakovost študija in pridobljeno znanje sta namreč neprimerljivo večja ob izvajanju študija v živo. Študij po bolonjski reformi je tako ali tako že organiziran na način, da študente usmerja k samostojnemu delu in študiju, kontaktne ure (predavanja, seminarji in vaje) so minimizirane. Veseli nas, da so v končnem besedilu smernic upoštevani vsi predlogi, ki smo jih študenti tekom usklajevanja predali MIZŠ. Študente pa še naprej spodbujamo k upoštevanju priporočil, podanih s strani NIJZ in MIZŠ.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here