Maribor bogatejši za pet novih igral

0
378

V Mariboru so uredili pet novih mest z zunanjimi igrali. Nahajajo se v mestnih četrtih Tezno in Pobrežje, kjer doslej še niso imeli tega, ter v mestni četrti Koroška vrata in v krajevnih skupnostih Pekre in Kamnica, kjer so pobudo zanje dali meščani v okviru participativnega proračuna občine. Župan Saša Arsenovič je na odprtju novih igral povedal, da so javne površine v Mestni občini Maribor, ko gre za prostočasne aktivnosti ljudi, predvsem otrok in mladine v izredno slabem stanju.

Župan Arsenovič je infrastrukturo igral v mariborski občini primerjal s Kremenčkovimi, zato so si na občini pod njegovim vodstvom zadali, da to spremenijo. Med drugim so na občini odprli poseben račun, na katerem zbirajo donacije za igrala.

V občinskem proračunu za prihodnje leto je za postavitev igral rezerviranih okoli 245.000 evrov, iz letošnjega proračuna so za to namenili okoli 150.000 evrov. Na pomanjkanje javnih igral v Mariboru so najbolj glasno opozarjali v svetniški skupini Liste kolesarjev in pešcev.

Po besedah Mojce Lešnik iz občinskega urada za gospodarske dejavnosti je bilo doslej v Mariboru le 20 javnih otroških igrišč. Potreba po igralih oziroma igriščih se je pokazala že skozi participativni proračun, saj je bilo veliko predlogov na to temo.

Igrala so najprej postavili na mestih, kjer so najbolj manjkala, v prihodnje pa jih nameravajo postavljati še drugod, med drugim na Studencih, v Razvanju in Limbušu. V Pekrah bodo igrala nadgradili s košarkaškim igriščem.

Na Teznu so nova igrala postavljena na Romihovi ulici nedaleč od Osnovne šole Martin Konšak, na Pobrežju ob Cesti XIV. Divizije nad dvoetažnim mostom, v centru mesta pa na Tomanovi ulici pri dijaškem domu. V Pekrah so jih postavili na Bezjakovi ulici pri krožišču ob gasilskem domu ter v Kamnici na Vrbanski cesti pri knjižnici in lekarni.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here