V Občini Starše bodo predvidoma še letos začeli graditi novo podružnično osnovno šolo v Marjeti na Dravskem polju, ki bo nadomestila staro dotrajano. Župan Stanislav Greifoner pojasnjuje, da trenutno pripravljajo javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, zato računa, da bi čez poletje lahko opravili izbor in nato jeseni začeli gradnjo.

Kako bo potekala investicija gradnje šole?

Osnovna šola v naselju Marjeta na Dravskem polju je dotrajana, tako zaposleni kot učenci pa se že leta soočajo s prostorsko stisko in  nefunkcionalno telovadnico. Zato so že leta 2019 na občini sprejeli spremembo OPPN-ja (občinskega podrobnega prostorskega načrta) in tudi gradbeno dovoljenenje.

Na občini so si prvotno zadali načrt, da bi izgradili šolo z ravno streho in s telovadnico v podzemlju, a so temu krajani nasprotovali. Posledično je občina pridobila spremenjeno gradbeno dovoljenje letošnjega februarja. V teku pa je trenutno priprava projektne dokumentacije. “Podjetje, ki pripravlja projektno dokumentacijo nam je zagotovilo, da bo ta pripravljena do konca aprila. Potem sledi priprava javnega naročila in izbira izvajalca. Tako mislim, da če ne bo večjih zadržkov zaradi epidemije, lahko septembra izberemo izvajalca in ga uvedemo v delo.”, je za Radio Maribor dejal župan občine Starše Stanislav Greifoner.

Kakšna je finančna konstrukcija projekta?

Šola bi naj imela po realizaciji streho z naklonom, telovadnica pa ne bi bila celoti vkopana. Na lokaciji obstoječe in neuporabne telovadnice bi vzpostavili novo parkirišče, ki ga bi obdajale tudi zelene površine. V času izvajanje investicije bi naj učenci ostali v dosedanji šoli, novo pa bi gradili vzporedno. Na občini pa se nadejajo, da bi selitev izvedli v času poletnih počitnic 2022.

Projekt je sicer ocenjen na 4,4 milijone evrov. Na občini so se nadejali tudi sofnancerskega deleža ministrstva za šolstvo, vendar na razpisu niso bili uspešni. Posledica tega je, da bodo morali glavnino sredstev pridobiti iz občinskega proračuna. Se pa po besedah Greifonerja nadejajo okoli 440 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz EKO sklada.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here