Na občini Rače – Fram so že lani sprejeli občinski proračun tudi za leto 2021, v katerega nameravajo poleg dolgo obljubljene gradnje čistilne naprave, vključiti tudi druge finančno obremenjujoče projekte.

Prejšnji teden se je občina že prijavila na razpis za gradnjo dodatnih dveh nogometnih igrišč, ki bi bila predana v uporabo Nogometnemu klubu Rače.

Ključen projekt v prihodnje pa bo Strategija za Pohorje, pri katerem sodeluje tudi občina Rače Fram. Župan Branko Ledinek ocenjuje, da gre za izredno pomemben projekt v več pogledih.

Finančno najbolj obremenjujoča investicija bližnje prihodnosti pa velja izpostaviti gradnjo podhoda pod železniško progo v Račah.

Občina Rače Fram se torej v zadnjih letih razvija s pospešeno hitrostjo. Z že realiziranimi projekti so na občini zadovoljni, vseeno pa se nadejajo, da bo predvsem podvoz pod železniško progo vsaj delno rešil preobremenjenost lokalnih cest, ki nastajajo zaradi zastojev pri zapornicah pred železniškimi programi.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here