Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Slovenske Konjice sta podpisali Dodatek k dogovoru o financiranju gradnje novega železniškega postajališča ob glavni železniški progi Zidani Most–Šentilj pri kraju Zbelovo, na osnovi katerega bo lahko že leta 2022 v kraju Zbelovo zgrajeno novo sodobno železniško postajališče, ki bo prvo železniško postajališče na območju občine Slovenske Konjice.

Kaj bo omogočalo novo železniško postajališče?

Novo železniško postajališče Zbelovo bo omogočilo vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa na tem območju in s tem pripomoglo k povečanju povpraševanja po uporabi javnega prevoza.

Lokacija novega železniškega postajališča Zbelovo
Lokacija novega železniškega postajališča Zbelovo | Avtor DRSI

V sklopu postajališča bodo zgrajeni peroni s podhodom in dvigaloma, kolesarnica, parkirni prostor za osebna vozila P+R, ter avtobusna postajališča ob regionalni cesti R3-688/1232. Projektna dokumentacija bo izdelana do meseca septembra, nato sledi objava javnega naročila za izvedbo gradbenih del.

Vrednost investicije je ocenjena na 2 milijona evrov. Glavnino sredstev bo zagotovila Direkcija za infrastrukturo, Občina Slovenske Konjice pa financira gradnjo avtobusnih postajališč ter 50 % stroškov gradnje P+R za osebna vozila, kolesarnice in rekonstrukcije ceste ob železniški progi.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here