Le tretjina mladih ima stabilno zaposlitev

Pred mednarodnim dnevom mladih, ki bo v petek, v Sindikatu Mladi plus opozarjajo na brezposelnost mladih. Mladi predstavljajo 17,6-odstotni delež med vsemi brezposelnimi. Upad brezposelnosti mladih v zadnjih dvajsetih letih pa je bolj verjetno posledica nižje rodnosti kot pa večje zaposljivosti mladih, opozarjajo v sindikatu.

V letu 2022 V Sloveniji živi 309.383 mladih, starih med 15 in 29 let. Aprila letos jih je bilo delovno aktivnih 129.556, kar je za 7823 oseb oziroma 6,4 odstotka več kot aprila lani. Konec junija 2022 je bilo registriranih 9474 brezposelnih mladih oseb, kar je za 3436 oseb oziroma 26,6 odstotka manj kot junija 2021, v sindikatu navajajo podatke Zavoda RS za zaposlovanje. Raziskava Mladina 2020 pa navaja, da je od leta 2000 število mladih upadlo za 31,1 odstotka.

Opozarjajo tudi na t. i. nevidno brezposelnost. V Sloveniji ima le dobra tretjina mladih, starih od 15 do 24 let, ki niso v procesu izobraževanja ali usposabljanja, stabilno zaposlitev. Vsi drugi so bodisi brezposelni bodisi opravljajo delo prek manj stabilnih oblik dela.

Večina začne preko študentskega dela

Mladi svojo prvo zaposlitev večinoma še vedno dobijo za določen čas ali pa so prisiljeni delati v prekarnih oblikah dela. Slovenija močno odstopa od evropskega povprečja predvsem pri prekarnih oblikah dela. Mladi pa bi raje izbrali redno zaposlitev kot kakšno od prekarnih oblik dela.

Večina mladih se zaposli pri delodajalcu, kjer so opravljali študentsko delo
Z e-Študentskega servisa so sporočili, da se 64 odstotkov mladih po končanem šolanju zaposli pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej opravljali študentsko delo. Zato je študentsko delo priložnost za spoznavanje različnih poklicev, delodajalcev, pridobivanje prvih delovnih izkušenj in iskanje kariernih možnosti.

Trenutno je ponudbe študentskih del veliko, na e-Študentskem servisu je okrog 3700 prostih začasnih in občasnih del, v zadnjih letih pa je povpraševanja s strani mladih manj. Kljub temu se mladi v času šolanja s študentskih delom srečajo vsaj enkrat. Povprečni znesek nakazila znaša okrog 190 evrov neto na mesec, s študentskim delom pa mladi v povprečju pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe na leto.