Kuga podravskega vinogradništva

0
108

Nekaj več kot 100 let za pojavom trtne uši, se je v Sloveniji pojavil nov škodljivec, ki povzroča preglavice vinogradnikom. Škodljivec, znan pod imenom ameriški škržatek je prenašalec zlate trsne rumenice, ki trti povzroči hiranje, v nekaj letih pa trte odmrejo. Najhuje je prav na severovzhodu Slovenije.

V žariščih okužbe je obvezno odstranjevanje okuženih trt in vseh trt, ki kažejo bolezenska znamenja. Trte je potrebno odstraniti s koreninami vred, sicer lahko iz njih poženejo okuženi poganjki, ki so vir okužbe. Tako so na resornem ministrstvu pripravili uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice.

Kot je poudaril predsednik ŽKGZ Slovenije pa tudi država želi z nakupom mehanizacije pripomoči k uspešnejšemu zatiranju bolezni.
Pojav zlate trsne rumenice v Sloveniji sistematično ugotavljamo od leta 2002. V preteklih letih so ugotovili večje pojavljanje te bolezni v delu slovenske Istre, na Krasu in Dolenjskem v okolici Novega mesta, v vinorodni deželi Podravje pa je bila prvič odkrita leta 2009. Od takrat se okužbe v vinogradih pojavljajo vsako leto. Okužbe so bile v zadnjih letih pogostejše na območju Slovenskih goric ter Ljutomersko-Ormoških goric.
IZJAVA: Andrej REBERNIŠEK, direktor KGZ Ptuj

 

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here