Konec srednje velikih kmetij?

0
2281

Govedoreja je najpomembnejša kmetijska panoga, saj predstavlja kar 45 odstotkov vseh odkupljenih kmetijskih proizvodov. A tudi najpomembnejši gradnik kmetijstva je že močno načet. Srednje velike živinorejske kmetije propadajo.

Odkupne cene so velik problem, saj so stroški obdelovanja isti, pri tem pa so odkupne cene v primerjavi s sosednjo Avstrijo nekajkrat nižje. Tako je pričakovati, da bodo srednje kmetije v takih okoliščinah ostajale.

Ne gre zanemariti, da te kmetije letno prispevajo velik delež k samooskrbi z govejim mesom, tako da se je treba vprašati, kako bodo manko propadlih kmetij nadomestili.

Eden od predlogov rešitve je zagotovitev pogojev za širjenje nabora dejavnosti.

Kmetije so dobile nekoč spodbude, sedaj pa jih tako države kot občine stiskajo z dodatnimi davki in terjatvami. Nujno potrebno bi bilo določiti razmerja v ceni, ki bi neenake pogoje med kmeti in trgovci omilila.

Zastrašujoč podatek je, da je število čred s kravami dojiljami v preteklih letih upadlo in da imamo na leto v povprečju 627 kmetij manj. To pomeni, da v Sloveniji vsak dan preneha z delom skoraj 2 kmetiji. Če pristojni ne bodo hitro urgirali se napoveduje katastrofa, ki bo prizadela prav vse.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here