Kmalu prenovljeno igrišče osnovne šole Pesnica

0
20

Pri OŠ Pesnica pa bodo uredili zunanja igrišča ter tako izboljšali infrastrukturne pogoje za izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega sodelovanja.

Predvidena je nadgradnja asfaltnega igrišča s preplastitvijo z umetno maso, ureditev razsvetljave površine, zaris igrišča in ureditev novega zelenega platoja za postavitev igral oz. učilnice na prostem.

Kot so sporočili iz občine Pesnica bodo s tem zagotovili boljši estetski videz in večjo urejenost območja in urbanega okolja, izboljšali pogoje za izvedbo predšolskih in šolskih programov, izboljšali pogoje za organizacijo in izvedbo športnih programov in dogodkov, izboljšali pogoje za telesno in športno aktivnost prebivalstva ter večgeneracijsko sodelovanje, izboljšali varnost in zdravstveno stanje uporabnikov objekta-prebivalstva, zagotovili višjo kvaliteto bivanja in zmanjševanje odseljevanja prebivalstva, stimulirali priseljevanje mladih družin na območje občine in zagotovili koristi od večgeneracijskega sodelovanja.

Za obnovo bodo namenili 95.000 evrov, od tega so pridobili 32.469,28 evrov evropskega denarja.

S sodobnim igriščem in igrali se želi uporabnikom omogočati, da v varnem okolju načrtovanih ter izdelanih in vgrajenih igral preizkušajo svoje sposobnosti, dojamejo svoje zmožnosti in omejitve ter se učijo, kako omejitve preseči.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here