Ključno je vzdrževanje vodotokov

0
47

Poplave v avgustu 2023 so povzročile ogromno škode na kmetijskih površinah v Podravju. Uničeni posevki, erozija tal, nanosi vejevja, blata, dreves, gramoza, mulja, poškodovane poti, ceste, poplavljeni objekti so posledice teh poplav.

Na merilnih postajah padavin za naše območje ni kazalo visokih številk – od 1. do 10. avgusta letos je merilna postaja Orešje skupaj namerila 122,6 mm padavin, a je bila škoda kljub temu velika.

Skupna ocena za celotno območje je 4000 do 4500 ha kmetijskih površin poplavljenih v okviru avgustovskih poplav.

Pristopiti je potrebno tako z ne gradbenimi in gradbenimi protipoplavnimi ukrepi. V nasprotnem primeru lahko pride do katastrofalnih razmer tako za kmetijstvo, infrastrukturo in objekte v Podravju.

Poplavljanje kmetijskih površin je sedaj vsakoletni problem, ki prizadene porečje Drave s pritoki. Tako so prepričani, da mora biti porečje Drave vključeno v »Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti v okviru poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji«.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here