V šolskem letu, ki se izteka, je bilo v vrtce vpisanih 86.193 otrok, v osnovne in srednje šole pa 193.158 učencev in 73.854 dijakov.
V osnovno šolo že nekaj let vstopajo številnejše generacije otrok kot pred leti, številnejše tudi od generacij, rojenih pred 15 leti, ki bodo v tem šolskem letu zapustili osnovno šolo in odšli v srednje šole. Število osnovnošolcev se tako že nekaj let zvišuje. Število srednješolcev in študentov se je do prejšnjega šolskega leta zmanjševalo, v šolskem letu 2020/21 pa je v srednje šole vpisanih 1,5 % več dijakov in skoraj 8 % več študentov terciarnega izobraževanja, kot jih je bilo vpisanih v prejšnjem.Predšolska vzgoja

Na začetku šolskega leta 2020/21 je bilo v vrtce vključenih 86.193 otrok, to je bilo 82,5 % vseh otrok, starih 1–5 let. Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem šolskem letu za 1,7 % manjše kot v prejšnjem šolskem letu. V zadnjem desetletju se je število otrok v vrtcih povečalo za 13,5 %: s 75.972 (2010/11) na 86.193 (2020/21). Predšolsko vzgojo je izvajalo 975 vrtcev in njihovih enot, od tega 861 javnih in 114 zasebnih. Velika večina otrok je obiskovala javne vrtce (94,5 %).


Osnovnošolsko izobraževanje

Na začetku šolskega leta 2020/21 je bilo v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 193.158 otrok, to je 3.000 več, kot jih je bilo v preteklem letu. Število osnovnošolcev tako še naprej narašča. Narašča pa vse od šolskega leta 2010/11, leta, v katerem je bilo od osamosvojitve Slovenije najmanj osnovnošolcev (161.046). Številčno šibkejše generacije otrok, rojene pred 15 leti, bodo v tem šolskem letu počasi zapustile osnovnošolske klopi, ostajajo pa številčno močnejše generacije. Generacije prvošolcev (teh je v tem šolskem letu 21.500) so tako že nekaj let precej večje od generacij devetošolcev (teh je v tem šolskem letu 19.181).


Srednješolsko izobraževanje

V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 73.854 dijakov (v prejšnjem šolskem letu: 72.738). To izobraževanje je izvajalo 144 javnih srednjih šol z enotami, 6 zasebnih zavodov ter 5 zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami. Predvidevamo, da se bo v naslednjih letih število dijakov znova povečevalo, saj se število učencev v osnovnih šolah dviga že od šolskega leta 2011/12.

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj