Evropska komisija je oblikovala akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave, ki spodbuja pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov. Do leta 2030 načrtujejo izvajanje ekološkega kmetovanja na 25 odstotkih kmetijskih zemljišč. Preverili smo, kako se na nove smernice pripravljajo kmetje v Podravju.

Akcijski načrt je zasnovan tako, da ekološkemu sektorju, ki ga že zaznamuje hitra rast, zagotavlja ustrezna orodja za dosego cilja 25 odstotkov. V njem je 23 ukrepov, ki so osnovani na treh oseh, in sicer spodbujanju potrošnje, povečanju pridelave in izboljšanju trajnostnosti sektorja.

Evropska komisija države članice spodbuja k razvoju nacionalnih ekoloških akcijskih načrtov za povečanje nacionalnega deleža ekološkega kmetovanja.

Po posamičnih oseh komisija med drugim izpostavlja, da bo večja potrošnja ekoloških proizvodov ključnega pomena za spodbujanje kmetov, da se preusmerijo na ekološko kmetovanje.

V ta namen akcijski načrt predlaga več konkretnih ukrepov za spodbujanje povpraševanja in ohranjanje zaupanja potrošnikov, kot so osveščanje, spodbujanje potrošnje ekoloških proizvodov, krepitev javnih naročil ter preprečevanje goljufij.

Komisija bo za osveščanje o ekološki pridelavi vsako leto organizirala evropski ekološki dan in podeljevala ekološke nagrade. Prav tako bo spodbujala razvoj mrež ekološkega turizma z oblikovanjem ekoregij.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj