Kaj Mariboru prinaša gradnja 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja?

0
48

Mestna občina Maribor je v okviru projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Drave pridobila gradbena dovoljenja za gradnjo skupno več kot 24 kilometrov kanalizacije na več različnih območjih celotne občine.

Dolgoleten problem Spodnjega Limbuša bo rešen

Dograditev kanalizacijskega omrežja bo potekala na območju Spodnjega Limbuša, kjer slednje že več kot 30 let stoji na “mrtvi točki”. Krajani pa se, ne glede na začetek investicije, sprašujejo zakaj le-to ni bilo urejeno že prej.

Sanacija preteklih napak kanalizacije v Malečniku

Na novo pa bo kanalizacija izgrajena v Kamniški grabi, Pekrah in Malečniku, kjer se krajani že vrsto let ubadajo s podobnimi problemi, kot tisti iz Spodnjega Limbuša. Določeni predeli Malečnika so sicer pred časom dobili urejeno kanalizacijo, vendar niso bili realizirani v skladu z standardi današnjega časa.

Radvanje in Razvanje v projekt nista vključena

V ta projekt pa nista vključeni kanalizacijsko degradirani območji Razvanje in Radvanje. V Radvanju voda zaliva tamkajšnji trg, ker pa se to območje pojavlja kot atraktivna lokacija za izgradnjo novih stanovanj in hiš bi v kratkem morali izgraditi posodobiti dotrajano kanalizacijsko omrežje. V Razvanju pa je na javno kanalizacijo priključeno približno polovica gospodinjstev.

Dva vira financiranja

Investicija je ocenjena na okoli 11 milijonov evrov, za gradnjo kanalizacije pa bo občina pridobila tudi nepovratna evropska sredstva in sicer v višini 4,3 milijonov (evrov) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z mestne občine Maribor pa so sporočili, da bodo s predvidenimi ukrepi zagotovili odvod odpadnih komunalnih vod na obstoječi kanalizacijski sistem in njihovo čiščenje v Centralni čistilni napravi v Dogošah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here