Izgradnja kolesarske poti Kungota – Maribor

Načrtovana je gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti (dnevna mobilnost), ki je predvidena na območju občine Kungota in občine Pesnica ob regionalni cesti R2-436. Omenjena cesta ima funkcijo zbirne ceste, ki navezuje kraje (naselja) kot so Svečina, Jurij ob Pesnici, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, Gradiška, Spodnje Dobrenje, Pesnica pri Mariboru in Dolnja Počehova.

Navezuje se na Mestno občino Maribor, ki ima veljaven dokument Celostne prometne strategije, kjer je že urejena kolesarska povezava do centra Maribora (čez Košake) v dolžini 12 km.

Trasa nove povezave bo predvidoma potekala ob regionalni cesti in bo na novo zgrajena v dolžini 5,695 km. V skladu s projektno nalogo je gradnja razdeljena na 4 etape. Etape so določene po principu, da je dolžina etap približno enaka, da meja etape ne poteka v naselju in da je etapo možno gradbeno zaključiti (navezava na obstoječo voziščno konstrukcijo). Etapam je prilagojeno planimetriranje in posledično tudi zasnova celotnega popisa del in projektantskega računa.

Projektno območje

ETAPA 1

od km 0,0+50 do km 1,7+40

ETAPA 2

od km 1,7+40 do km 2,7+80

ETAPA 3

od km 2,7+80 do km 4,3+80

ETAPA 4

od km 4,3+80 do km 5,8+05.70

 

 

Splošni cilji predmetne investicije so:

vzpostavitev kolesarske povezave med Mestno občino Maribor in občinama Kungota ter Pesnica, zagotavljanje zadovoljive mobilnosti, racionalna uporaba prometne infrastrukture, izbojšanje varnosti vseh udeležencev v prometu, varovanje naravnega in kulturnega okolja, smotrna raba javnih financ, zvišanje dodane vrednosti storitev, povečanje bivanjske kvalitete življenskega okolja.

Terminski plan projekta

Glavni investitor in nosilec projekta je občina Kungota. Občina Pesnica je partner v projektu in soinvestitor. Celotna vrednost investicije za izvedbo projekta »Kolesarska pot Kungota – Maribor« je ocenjena na 2.861.658,07 EUR brez DDV oz. 3.444.631,07 EUR z nepovratnim DDV.  Projekt vsebuje sledeče investicijske komponente: izgradnja kolesarske poti Kungota – Maribor (gradbena dela), izdelava investicijske dokumentacije, zemljiške pravne zadeve, gradbeni nadzor in informiranje ter obveščanje javnosti.

Za kolesarsko pot se načrtuje pričetek gradnje v letu 2021 in zaključek v letu 2023. Do začetka gradnje je potrebno izvesti javno naročilo za izvajalca za nadzor in za informiranje ter obveščanje javnosti.

 

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj