Inšpektorji za okolje so lani izpeljali usmerjeno akcijo nadzora med zavezanci, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati. Kot so sporočili po opravljenih nadzorih, bodo ti prispevali k načrtovanju morebitnih dodatnih ukrepov za zaščito podzemnih voda na tem območju.

Kaj so preverjali in kakšne so ugotovitve?

Med drugim so preverili štiri kompostarne, devet bioplinarn, dve odlagališči, 21 naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, 20 komunalnih čistilnih naprav in tri zavezance, ki odvajajo industrijske odpadne vode in so čezmerno obremenjevali vode bodisi z amonijevim dušikom ali nitratom.

Zaskrbljujoč delež neskladnih vzorcev digestata so ugotovili v bioplinarnah, kar kaže na to, da mnogo upravljavcev bioplinarn ne obvladuje dovolj dobro postopkov predelave bioloških odpadkov. V kar treh digestat ni ustrezal kriterijem, po katerih bi ga bilo dovoljeni vnašati v ali na tla, zato so uvedli inšpekcijske postopke, ki še niso končani.

Med industrijskimi zavezanci v zvezi z nitratom inšpektorji niso ugotovili čezmernega obremenjevanja voda z industrijskimi odpadnimi vodami, kar pa je po mnenju inšpekcije pričakovano, saj te nadzirajo redno.

Stanje čistilnih naprav v Pomurski in Dravski kotlini je po oceni pristojne inšpektorice zadovoljivo, a ne v celoti.

Ne povsem zadovoljiva je še vedno skladnost komunalnih čistilnih naprav

Skladnost komunalnih čistilnih naprav na tem območju se stalno izboljšuje. Med dvajsetimi napravami, pri katerih so opravili nadzor, samo pri štirih niso ugotovili kršitev, ostalim pa so izdali odločbe za odpravo kršitev.

Upravljavci petih čistilnih naprav so odločbe že izvršili, eden od njih je tudi nadomestil obstoječo čistilno napravo z novo, pri drugih, ki jim je rok za izvršitev potekel konec leta 2020 oziroma jim bo potekel v letu 2021, pa bodo inšpektorji postopke nadaljevali.

Posebej so se inšpektorji posvetili črpališču Skorba, s katerim upravlja Komunalno podjetje Ptuj in kjer so vsebnosti nitrata v desetih letih narasle za okoli 20 miligramov na liter ter presegle 75 odstotkov okoljskega standarda kakovosti.

Pristojna inšpektorica je sicer izdala štiri odločbe, s katerimi je občinam naložila, da zagotovijo izdelavo poslovnikov za vzdrževanje in obratovanje naprav za oskrbo s pitno vodo.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj