Skupina Impol je v letu 2023 ustvarila slabih 880 milijonov evrov prihodkov in 83 milijonov evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je le malenkost pod načrti za minulo leto. Kot je povedal glavni izvršni direktor Andrej Kolmanič, so sicer količinsko za zastavljenimi načrti zaostali precej bolj.

Impol je s svojimi proizvodnimi obrati v Slovenski Bistrici, na Hrvaškem in v Srbiji lani realiziral 212.000 ton proizvodnje, dobrih 20.000 manj kot leto prej. Razlog za to je bilo zmanjšanje povpraševanja na nekaterih ključnih trgih, predvsem v avtomobilski industriji.

Kljub temu je Impol lani dosegel dober dobiček, kar je po besedah Kolmaniča posledica ugodnih cen jekla in učinkovitega poslovanja.

Za letošnje leto so si v Impolu zadali ambiciozne načrte. Želijo si ustvariti milijardo evrov prihodkov in doseči EBITDA okoli 70 milijonov evrov. To naj bi jim uspelo ob predpostavki, da se bo povpraševanje po jeklu na trgih ohranjalo na dosedanji ravni.

Da bi dosegli zastavljene cilje, bo Impol letos nadaljeval z vlaganji v tehnološko posodobitev svojih obratov. Prav tako se bodo osredotočili na krepitev prodaje na rastočih trgih, kot so na primer azijski trgi.