Gradnja Centra Rotovž v več pogledih izjemen projekt

Izgradnja Centra Rotovž, ki je eden največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture v državi, je na okoli tretjini izvedbe. Gradnja sodobnega centra, v katerem bodo knjižnica, galerija in kino, je zelo zahtevna, saj poteka v starem mestnem jedru, z omejenim dostopom do gradbišča, prihaja tudi do nepričakovanih dodatnih del.

Z gradnjo na Rotovškem trgu so začeli februarja 2022. Najprej so morali porušiti staro stavbo knjižnice in nasproti stoječi objekt, nato pa poglobiti trg. “Trenutno smo nekje na polovici gradbenih del oziroma na eni tretjini vseh del, vezanih na projekt Center Rotovž,” so povedali na mariborski občini.

Na gradbišču se med drugim izvajajo betonska dela na novem delu objekta knjižnice in galerije, v južnem delu gradbene jame so že zgradili novo konstrukcijo do ravni nekdanjega (in bodočega) Rotovškega trga. Na mestu nekdanjega objekta knjižnice izvajajo podgradnjo nekdanjih ledenic oziroma starih kletnih prostorov, na objektih ob gradbeni jami, ki jih niso porušili, pa zaključujejo statične ojačitve ter se pripravljajo na podgradnjo pod njimi.

Trenutno največji izziv pri gradnji je podgradnja ledenic oziroma kletnih prostorov, ki se ohranjajo. “Pod celotnim delom stare kleti je potrebno izvesti izkope, podbetonaže sten ter izvesti novo talno ploščo. Vsa ta dela potekajo fazno ter v zelo utesnjenih prostorih. Prav tako nam je izziv dostopnost in omejenost gradbišča, za kar je potrebno vsakodnevno prilagajanje,” pojasnjujejo na občini.

Center Rotovž naj bi bil zgrajen do konca prihodnjega leta

Center Rotovž naj bi bil po trenutnih napovedih zgrajen do konca leta 2024. Izvedba del nekoliko zaostaja za sprva zastavljeno časovnico, saj se je med gradnjo izkazalo, da bodo potrebna nekatera dodatna dela. K prvotni pogodbi z izbranima gradbincema Pomgrad in GIC Gradnje sta bila tako sklenjena že dva dodatka.

“Projekt je naletel na prvo večjo oviro pri sledenju prvotno zastavljene časovnice že ob začetku del, ob rušitvah obstoječih objektov, ko se je izkazalo, da eden izmed sosednjih objektov nima samostojne stene. Tako je bilo treba rušitev zaustaviti in najti ustrezno inženirsko rešitev. Tudi celoten proces umeščanja novega objekta znotraj strnjenega mestnega jedra je bil zamuden in je zahteval prilagoditve,” pravijo na občini.

Posebno zahtevno in zamudno je bilo varovanje arkad mestne hiše Rotovž, ki so pomemben renesančni spomenik in jih je bilo treba zaščititi, da se med postavljanjem centra ne bi porušile. Dodatna dela so bila potrebna med drugim tudi pri rekonstrukciji ohranjenega objekta ob mestni hiši zaradi odkritja spomeniško pomembnih poslikav v njem. Te poslikave nameravajo ohraniti, ni pa še jasno, če jih bodo lahko tudi obnovili.

Trenutno se vrednost investicije ocenjuje na nekaj več kot 31 milijonov evrov, medtem ko je bila vrednost po osnovni investicijski dokumentaciji pri 25 milijonih evrih. V skladu z dogovorom z ministrstvom za kulturo bo država prispevala 12,7 milijona evrov, ostalo občina.

Osnovna pogodba za gradbeno-obrtniška dela je bila sklenjena v višini slabih 19 milijonov evrov. Ta pa ne zajema dobave opreme za objekt, za kar mora občina še objaviti razpis za izvedbo.

Z izgradnjo Centra Rotovž v Mariboru rešujejo prostorsko problematiko Mariborske knjižnice

Z izgradnjo Centra Rotovž v Mariboru rešujejo več desetletij perečo prostorsko problematiko osrednje enote Mariborske knjižnice. Ta bo po napovedih pridobila sodobne prostore za izvajanje svoje glavne dejavnosti zbiranja, obdelave in posredovanja vseh vrst knjižničnega gradiva, pa tudi za dejavnosti tečajev, predavanj, razstav in delavnic. Opremljeni naj bi bili z najsodobnejšo tehnologijo, del Centra Rotovž naj bi bila tudi računalniška delavnica.

Prav tako bo znotraj Centra Rotovž več možnosti za izvajanje raznih prireditev. V njem bo še nov razstavni prostor Umetnostne galerije Maribor (UGM), ki bo omogočal postavitev razstav na osnovi sodobnih konceptov, ter prostor za galerijske delavnice in predavanja, za otroško ustvarjanje in igro.

V kleti Centra Rotovž bo prostor za mestni kino, s čimer naj bi Maribor končno pridobil stalno mesto za podporo filmski in avdiovizualni umetnosti. Na območju nekdanje restavracije Rotovž je predvidena manjša kavarna.

Skupno bo imel objekt, ki so ga izrisali v arhitekturni pisarni Medprostor, 8500 kvadratnih metrov površine v več etažah, tudi pod zemljo. Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, naj bi bil multimedijski oz. prireditveni prostor v kleti, pod trgom.

Župan Saša Arsenovič poudarja, da bo Center Rotovž “novo srce mesta”. Dostop do njega bo še vedno s Slomškovega in Glavnega trga, dodatno pa naj bi bil dosegljiv tudi z Lekarniške ulice, kjer je predvidena ureditev manjšega dvorišča.

Objekt nekdanje Pionirske knjižnice Rotovž, ki ni del Centra Rotovž, naj bi v prihodnje namenili za delovanje nevladnih organizacij na področju mladinskega sektorja.