France Prešeren malo drugače

0
3631

 

Prešernov dan je naš osrednji kulturni praznik, ki ga v Sloveniji zaznamujemo vsakega 8. februarja že od leta 1945, državni praznik in dela prost dan pa je od leta 1991. Po podatkih Statističnega urad RS (SURS) je v letu 2018 bilo v Sloveniji 316 posameznikov z imenom France, ki so v povprečju stari malo manj kot 61 let. Ime France je po pogostnosti uvrščeno na 355. mesto. Največ še živečih Francetov je bilo rojenih v desetletju 1951–1960 (80). Od leta 1991 se to ime skoraj ne pojavlja več; v letih 2011–2017 je bilo rojenih pet fantkov, ki so dobili ime France. Največ jih živi v osrednjeslovenski statistični regiji, 147, sledi jugovzhodna Slovenija s 76 Franceti, med prebivalci pomurske statistične regije pa zdaj ni nobenega s tem imenom.

V osrednji regiji največ Prešernov

Kot so zapisali na spletnih straneh SURS je v Sloveniji na začetku leta 2018 živelo 345 prebivalcev s priimkom Prešeren, kar ta priimek uvršča na 1.064. mesto po pogostnosti. Največ Prešernov je prebivalo v osrednjeslovenski statistični regiji (133), najpogostejši pa je bil ta priimek v gorenjski statistični regiji: na 340. mestu po pogostnosti  –  tam je sicer živelo 106 prebivalcev s priimkom Prešeren.

Nihče med zdajšnjimi prebivalci Slovenije pa ni soimenjak Franceta Prešerna z imenom in priimkom.

Številne ulice, vrtec, osnovna šola in gimnazija

V Sloveniji je po zadnjih podatkih petinštirideset Prešernovih ulic, petnajst Prešernovih cest, štirje Prešernovi trgi, eno Prešernovo nabrežje, ena Cesta Franceta Prešerna in en Trg Prešernove brigade. V vseh teh delih naselij skupaj je bilo 1.728 hišnih številk in je živelo 8.640 prebivalcev. Po Francetu Prešernu so poimenovani en vrtec, štiri osnovne šole in ena gimnazija.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here