Finančne spodbude za nakup električnih vozil

0
89

Eko sklad je v uradnem listu objavil nova javna poziva k dodeljevanju spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za nakup električnega avtomobila brez izpustov ogljikovega dioksida ponujajo do 6500 evrov nepovratne finančne spodbude.

Najvišji znesek spodbude, to je 6500 evrov, je mogoče prejeti za nakup novega električnega vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika oz. vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in skupno vrednostjo do 35.000 evrov. Če je skupna vrednost nakupa tovrstnih vozil od 35.000 do 65.000 evrov, se spodbuda zniža na 4500 evrov.

Za rabljena vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika oz. vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone je predvidene 3000 evrov spodbude v primeru vrednosti nakupa do 30.000 evrov in 2000 evrov v primeru vrednosti nakupa nad 30.000 evrov.

Nepovratno spodbudo v vrednosti od 300 do 1500 evrov pa je mogoče prejeti za nakup novega štirikolesnega, trikolesnega in dvokolesna vozila na električni pogon.

Pogoj je, da je vozilo kupljeno po letošnjem 1. maju, vloge pa do zaprtja razpisa sprejema Eko sklad, ki ima na svojih spletnih straneh tudi objavljene vse obrazce. Hkrati je sklad zaprl razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za nakup električnih vozil iz leta 2020.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here