V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova – DRR«. Za 3 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentilj v svojem imenu in v imenu občin Benedikt, Cerkvenjak, Kungota, Lenart, Maribor, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

Projekt vodi občina Šentilj, vključenih še 10 občin

V okviru projekta bo Občina Šentilj hidravlično izboljšala cevovod, ki zagotavlja pitno vodo 31.867 uporabnikom na območju devetih občin: Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Pesnica, Lenart, Kungota in Šentilj, medtem ko je Mestna občina Maribor v projekt vključena kot občina upravičenka, ker tranzitni cevovod, ki je predmet projekta, leži na območju te mestne občine. Zgrajenih bo 2.642 metrov cevovodov, poleg tega pa se bo prenovil objekt prečrpališče Košaki, črpalni agregati in pripadajoča oprema.

Z izvedbo naložbe se bodo izboljšale pretočne in tlačne razmere ter se zmanjšale obstoječe havarije na tlačnem cevovodu, dolgoročno pa bo omogočena možnost priključitve še ostalih prebivalcev v predmetnih občinah na javni vodovodni sistem. Skoraj 32.000 prebivalcev v Podravski razvojni regiji bo deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj