Evropska sredstva za obrtno cono Zlatoličje

0
475

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Izgradnja komunalne opreme v obrtni coni Zlatoličje v občini Starše«.

V okviru projekta bo Občina Starše uredila obstoječo poslovno cono Zlatoličje v obsegu 4,28 ha, ki trenutno nima ustrezne komunalne prometne, energetske in druge javne infrastrukture. S tem bo povečala dodano vrednost za mala in srednja podjetja, omogočila razvoj novih delovnih mest in pospešila gospodarski razvoj.

Sredstva za izvedbo projekta prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.

Z zagotavljanjem komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti krepijo konkurenčnost gospodarstva in skrb za okolje.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here