Evropska sredstva za izgradnjo kanalizacije

1
73

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave v Občini Šentilj. Za nekaj manj kot 1,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentilj v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 553 tisoč evrov.

Občina Šentilj je pridobila evropska sredstva za projekt aglomeracije- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave, kar je potrdila tudi Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na občini so izredno zadovoljni z pridobitvijo teh sredstev, saj predstavljajo približno tretjino celotne finančne konstrukcije.

V okviru projekta bo Občina Šentilj dogradila 4626 metrov fekalne kanalizacije na štirih območjih znotraj aglomeracije Štrihovec. Poleg tega bo zgradila tudi dve črpališči in razbremenilnik. Na kanalizacijski sistem bo na novo priključenih več kot 200 populacijskih enot.

V preteklosti so se projekti aglomeracij oz. gradnje kanalizacijskega omrežja izvajalo po metodi, ki je vsebovala izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije hkrati. Ker pa gre pri fekalni izključno za komunalno odpadno vodo, pri meteorni pa za padavinske vode, so se na občini Šentilj odločili ta projekt realizirati drugače.
Po besedah župana Štefana Žvaba pa bodo na vseh območij izvajanja aglomeracije temu primerno preplastili občinske ceste.

Občina Šentilj je sicer na splošno dobro pokrita z kanalizacijskim omrežjem, s realizacijo projekta aglomeracije pa bodo zagotavljali skorajda popolno pokritost s kanalizacijo. Časovnica izvajanja projekta je odvisna od veliko deležnikov, kljub temu pa se pričakuje da bo investicija realizirana do konca leta 2022.

1 COMMENT

  1. Super! Čestitam… upam samo, da bodo PRED izvedbo kanalizacije pridobili ustrezna soglasja in dovoljenja, da ne bo na privatnih zemljiščih v ZK- ju “plomba “ prepoved obremenitve in odtujitve zaradi nelegalne gradnje- vsi ki se na te zadeve spoznajo vedo da gre za popolno prepoved prometa z nepremičnino! A ne? Pa lep pozdrav!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here