Evropska sredstva za digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij

0
12

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)«. Skupna višina sredstev za javni razpis, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, znaša 30 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. Gre za že peto naložbo iz pobude React-EU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Kaj je predmet javnega razpisa?

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v malih in srednje velikih podjetjih. S tem se bosta spodbudila rast in razvoj podprtih podjetij, odpravljale pa se bodo tudi posledice pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja ter vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 odstotke.

Kdaj bo objavljen javni razpis?

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo javni razpis, na katerega se lahko prijavijo podjetja s sedežem, poslovno enoto ali podružnico na območju Republike Slovenije, objavil predvidoma v petek, 18. 6. 2021.

Gre za že peto naložbo iz pobude React-EU v zadnjih mesecih. Spomnimo, februarja 2021 je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt »COVID19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«, marca 2021 4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana«, v začetku maja 2021 1,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni« in konec maja 2021 93 milijonov evrov za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here