V občini Majšperk imajo v načrtu za leto 2021 izpeljati številne projekte, poudarek pa bo na sanaciji komunalne infrastrukture. V teku je trenutno energetska sanacija doma krajanov v Sestržah, ki je vreden okoli 230,000 evrov. Poleg tega je predvidena modernizacija več občinskih cest. Ključen in dolgoročen projekt pa je izgradnja stanovanjskega naselja do leta 2027.

V občini Majšperk trenutno potekajo štirje osrednji projekti, med katerimi je eden izmed pomembnejših energetska sanacija doma krajanov v Sestržah, s čimer bodo sanirana vsa središča za druženje občanov.

Izbrani izvajalec, GP Projecting d.o.o. iz Ptuja je že pričel z obnovo in energetsko sanacijo doma krajanov na Sestržah. V sklopu obnove je zajeta dograditev prizidka, ureditev dvorane z znižanjem odra, in zamenjava strojnih instalacij s prehodom na ogrevanje na lesno biomaso. Na občini so za letos predvideli tudi modernizacijo občinskih cest, natančneje na 14 lokacijah.

Vodilni na občini pa so se odločili tudi za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki predstavlja podlago za izpeljavo finančno bolj obremenljivih investicij.

Županja ocenjuje, da bo ta investicija pozitivno vplivala na demografsko sliko občine, ki je v tem trenutku, glede na odročnost kraja, zadovoljiva.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here