Dvig cen zaradi izrazitega povečanja stroškov

Komunala Slovenska Bistrica, ki opravlja obvezno gospodarsko javno službo, na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov, se v zadnjem času srečuje z izrazitim povečanjem stroškov poslovanja.

Od zadnje uskladitve cen pred tremi leti so se cene materiala, energije, stroškov dela in drugih stroškov močno dvignile, zato je bilo potrebno za vzdržno poslovanje zvišati cene opravljanja javnih gospodarskih služb.

Zaradi vse dražjih energentov so dvigi cen neizogibni. Po podatkih Zbornice komunalnega gospodarstva se naj bi najbolj, kar za 15 odstotkov, podražilo čiščenje odpadne vode, kjer je poraba električne energije zelo velika.

Primer izračuna za štiričlansko družino kaže dvig storitev Komunale Slovenska Bistrica za šest evrov oziroma okrog 14 odstotkov.

Predlagane nove cene so svetniki sprejeli, o predlogu niso glasovali svetniki SD, nove cene pa so začele veljati danes, 1. februarja.

Zaradi negotovih razmer predvsem na trgu z energijo pa niso izključene tudi nadaljnje podražitve. Tudi dvig minimalne plače podjetjem povzroča dodatne stroške. Še huje pa je, da so plačna razmerja porušena.