Drugačen dom za starostnike

0
302

Med 19 občinami Spodnjega Podravja jih ima šest domove upokojencev. Tako kot so v preteklosti v občinah drug za drugim rasli vrtci, bi večina občin danes želela imeti še svoje domove upokojencev: Markovci, Videm, Majšperk, Destrnik in Gorišnica, o manjših enotah, povezanih z oskrbo starejših, razmišljajo tudi v Zavrču in Cirkulanah. A pri tem se pojavlja vprašanje, koliko je v okolju sploh potreb po domskem varstvu in kje najti vire za gradnjo domov ter financiranje dejavnosti.

Domovi za starejše izvajajo storitev institucionalnega varstva, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se starejšim nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo. A definicija se v skladu z evropskimi direktivami spreminja.

Tudi zakon o dolgotrajni oskrbi bo temeljito spremenil definicijo oskrbe najranljivejše populacije. V Vidmu trenutno urejajo osnovno infrastrukturo, ki bo omogočila funkcionalno rabo predvidenega ozemlja za gradnjo doma starostnikov.

Nujno je, da uredijo potrebne birokratske ovire in pridobijo dovoljenja, šele na to bodo iskali potrebne investitorje oziroma zagotavljali potrebna javna sredstva. Po mnenju strokovnjakov je ideja o domskem varstvu brez pridobljene koncesije, ki zagotavlja državni denar, čista iluzija. Po mnenju poznavalcev dejavnosti je poslovanje doma vzdržno z najmanj 120 posteljami, pa še takrat mora biti izvajalec silno previden pri stroških in poslovati skrajno racionalno.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here